Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Analysera en låt

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi arbetar med att analysera låttexter. Tittar på budskap, innehåll och sammanhang. Du redovisar muntligt inför en grupp av klasskamrater.

Se lärlogg i Sv/SvA för mer information. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Artist och låttext , muntlig framställan.
Uppgifter
Muntlig presentation - Analysera en låt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback