Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Billy Elliot VT22

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Billy Elliot

Billy Elliot

Vi kommer att läsa/lyssna på boken Billy Elliot och även se filmen. Innehållet i boken tangerar även arbetsområdet Industrialisering. Genom Billys familj får vi en inblick i den engelska gruvindustrin och arbetarklassens villkor. 

 

 • Arbetsformer: 
  - läsning
  - genomgångar
  - Individuellt/par
  - övningar
  - normkritiskt: diskutera vad som är manligt respektive kvinnligt

 

 • Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat
  - Jag kan redogöra för bokens innehåll - skriftligt och muntligt
  - Jag kan redogöra för det vi lyssnar på genom att svara muntligt eller skriftligt 
  - Jag kan använda mig av olika strategier, till exempel genom att söka efter väsentliga ord i rubriken för att förstå en fråga
  - Jag kan skriva på ett enkelt och begripligt sätt 
  - Jag kan diskutera bokens innehåll genom att följa givna instruktioner

 

 • Bedömning baseras på: 

 - Uppsatsskrivning
 - Svar på frågor till boken

 • Tidsplan:

      v. 9-13 - Uppsatsskrivning 2 lektioner - v.11 och 12

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback