Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Filmreview Harry Potter

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi tittade på filmen "Harry Potter"och arbetade med att skriva en filmrecension. Recensionen har skrivits som en löpande text utifrån stödmall under ett provtillfälle.

Mål och syfte:

Att utveckla förmågan att skriva och anpassa texter till olika mottagare och syften.

 

Arbetsgång:

Vi -

gick igenom svad som är typiskt för en filmrecension.

tittade och läste några andra filmrecensioner.

såg filmen; "Harry Potter" och skrev under tiden ner anteckningar.

arbetade med att skriva ner och strukturera idéer och information om filmen i ett Google dokument

skrev filmrecension utifrån stödmallen. 

Bedömning

 Din skriftliga förmåga bedöms enligt matrisen nedan. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser i planeringen
Utvecklingsmatris, skriftlig förmåga
Bedömningsmatris, skriftlig produktion i engelska.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback