Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Stavby, Matteslutspurten år 9

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Mycket matte har du lärt dig under dina år i grundskolan, kanske kommer du inte ihåg allt och kanske var det något du aldrig förstod. Under några veckor ska vi nu repetera och du kommer träna på det just du behöver mest.

Mål

Målet är att du ska repetera och träna på de saker i matten som du behöver för att få en så bra förutsättning som möjligt att nå de kunskaper du önskar. Att träna och utveckla dina olika förmågor i matte för att lägga en grund för resten av din skoltid. 

Innehåll

Vi kommer arbeta med avsnittet "genrepet" i boken. Beroende på vilka arbetsområden du behöver träna mest på blir innehållet olika för alla. De olika avsnitten är "tal", "prefix och enheter", "geometri", "algebra och funktioner", "bråk och procent" och "statistik och sannolikhet". Efter genrepet går vi vidare med "styva linan" där du får fördjupa dina kunskaper i framför allt bråkräkning och algebra. 

Arbetssätt

  • Stordiagnos innehållande det mesta du arbetat med under grundskoletiden. Detta blir kartläggningen inför fortsatt jobb.
  • Problemlösningslektioner. Vi kommer ha några lektioner inriktade på problemlösning och strategier kring det.
  • En del genomgångar på sådant som många behöver repetera och även nya saker inom bråk och algebra (styva linan)
  • Filmer från studi.se. Där kan du själv välja de filmer som tar upp det du behöver ha en genomgång på.
  • Arbeta i boken på de sidor som tar upp de arbetsområden du ska repetera.
  • Göra uppgifter ur avsnittet "styva linan"

Så visar du dina kunskaper

  • Diagnosen (just för att diagnostisera)
  • Test efter "styva linan"
  • Redovisning av problemlösningsuppgifter.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter