Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Rytm och rörelse SA12A vt-22

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi tränar på att röra oss i takt till musik genom att träna på en dans som vi sedan visar upp i en gemensam Show.

Tidsperiod: v. 13-15

Förmågor

  • Att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
  • Att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Övergripande mål och riktlinjer

  •  lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
  • använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

- Att delta i olika aktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer.

- Att variera och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

- Att utvärdera och resonera kring rörelser/rörelsemönster

- Att lära dig grundsteg och utveckla dessa till en dans/motionsform.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ:

  • Självbedömning av din egen insats på dagens lektion efter avslutad aktivitet.

  • Kamratbedömning med feedback.

  • Reflektion och samtal i gruppen.

  • Kontinuerlig feedback under lektionstid.

Summativ:

Du redovisar din arbetsuppgift enskilt eller i grupp.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

varje grupp kommer att:

1. Välja en dans

2. Träna på den dansen.

3. Planera klädsel och övrig rekvisita till showen

4. Vi avslutar med en dansshow som vi visar för skolan. 

 

 

Arbetsområdet är kort och det är därför viktigt att använda tiden väl. 

 

Vecka

Tisdag

 

Onsdag

Torsdag

13

Dans

Dans

Dans

14

Dans

Dans

Dans

15

Dans

Dans

Dansshow efter lunch!

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområde:

Puls, rytm, koreografi, takt, känsla, uttryck, rumsuppfattning

För att klara av kunskapskraven kommer du att behöva;

Du deltar efter bästa förmåga.

Du planerar för aktivitet genom att du ta med dig kläder efter aktivitet.

Du värmer alltid upp innan aktivitet för att förebygga skador.

Du är med och övar på de olika momenten för att visa vad du kan.

Detta skall du tänka på under lektionerna i Idrott och Hälsa

Du är rätt utrustad till idrotten, d.v.s ombyteskläder, inne/uteskor och handduk.

Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

Du respekterar säkerhetsbestämmelserna och du tar hänsyn, visar förståelse och respekt för kamrater och lärare.

Du visar sportsligt uppträdande genom att vara hjälpsam, ha respekt för andras olikheter.

Du tar hand om din personliga hygien genom att du duschar och byter om.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen
Rytm och rörelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback