Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Religion

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi kommer att lära oss lite om de fem stora världsreligionerna; judendom, kristendom, islam, buddhism och hinduism. I alla tider har människor trott att det kanske finns en osynlig kraft eller en högra makt. Vi kommer att starta temaområdet med att samtal om några viktiga livsfrågor.

Innehåll:

 • jämföra de abrahamitiska religionerna; judendom, kristendom och islam
 • berättelser om religionernas stamfader Abraham
 • symboler för de olika religionerna
 • heliga platser
 • heliga böcker
 • lite om de olika religionernas högtider och vilodagar
 • några nyckelord och begrepp
 • berättelser om Moses och Noa
 • lite om skapelseberättelsen
 • lite om kristendomens roll i den svenska skolans historia

 

Hur ska vi arbeta?

 • se faktafilmer
 • läsa faktatexter
 • öva studieteknik med hjälp av faktatexter
 • skriva egen faktatext med stödord och/eller tankekarta
 • lyssna på berättelser
 • samtala om bilder och texter
 • lära oss ord för Gud på de olika språken i klassen

 

Vad ska du kunna?

 

 • delta aktivt under genomgångar
 • läsa faktatexter och söka svar på frågor
 • skriva egna korta faktatexter med hjälp av stödord eller tankekarta
 • några likheter och olikheter i de olika religionerna
 • känna till några av religionernas berättelser

Några nyckelord och begrepp:

 • religion och tradition
 • synagoga, kyrka, moské, tempel
 • Tanakh, Torarulle, bibeln, Koranen
 • rabbin, präst, imam
 • vilodag

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback