Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Bild, Svenska

·

Årskurs:

3

Teknik- de mäktiga fem

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 april 2022

De enkla maskinerna är fem stycken, man brukar tala om de mäktiga fem. De sparar kraft vid arbete och underlättar vårt arbete. De enkla maskinerna är hävstången, kilen, lutande planet, hjulet och skruven.

Mål

Du kan...

 • de fem enkla maskinerna och förklara hur de kan användas i vardagen.
 • använda rätt ord och begrepp när du berättar om olika tekniska föremål och lösningar.
 • delta i diskussioner.
 • dokumentera i din NO/teknik-bok.

Arbetssätt

Vi kommer tillsammans att undersöka vilka tekniska föremål som finns runt om oss och hur dessa föremål fungerar. Tillsammans kommer vi att diskutera varför olika lösningar finns och vilka lösningar som är mest effektiva för att hjälpa oss i vår vardag. Vi kommer genom böcker, texter, filmer och diskussioner att få lära dig mer om hur tekniska funktioner har underlättat människors vardag. Vi kommer också att gör enkla konstruktioner.

Begrepp

Nedanstående begrepp kommer vi att belysa under arbetets gång

 • Hjul
 • Skruv
 • Kil
 • Hävstång
 • Lutande plan

 Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att...

 • kunna de fem enkla maskinerna och förklara hur de kan användas i vardagen.
 • använda rätt ord och begrepp när du berättar om olika tekniska föremål och lösningar.
 • delta i diskussioner.
 • dokumentera i din NO/teknik-bok.

vi kommer att göra bedömningar när vi har diskussioner och samtal i klassen, vid olika skrivuppgifter
samt vid ett summativt prov.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter