Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

F

Konflikter

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Kunskap om FN, EU och konflikter i världen.

Konflikter och samhälle ( svenska- samhällskunskap)Vecka 


12- 14

Konflikter och samhälle.


Kalla kriget

FN

EU

Konflikter 

Barn i krig - aktuella händelser


Bedömning: 


Skönlitterär text + frågor v.12

Muntligt: Gleerups 7/4 

Inlämning serie 10/4


Diskussion - jämförelse -

olika perspektiv


Konventioner 


Serie- krig- barnkonventionen.Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.


Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

 

Uppgifter:

 • Kunskap om kalla kriget- EU- FN. 

 • Jämförelse mellan olika perspektiv.

 • Skapa en serie där du berättar om barn i krig som är kopplat till barnkonventionen. Berättelseansikte. Ca 6-9 rutor.

 • Rollspel

 • Skönlitterär text med frågor.

 • FilmBedömning:

 

 • Krig och konflikter:

 Läsa och ta del av  texterna i det delade dokumentet i Gleerups. https://gleerupsportal.se/laromedel/planering/552383a9-d00e-4765-b96c-aa6b70c9c135

 

Läs om exempel på väpnade konflikter i Världen. 

https://www.globalis.se/Konflikter
Att läsa på:  

 • Gleerups: Väpnade konflikter- Vad orsakar väpnade konflikter- Konsekvenser av väpnade konflikter? FN:s roll i internationell hantering.

 • Powerpoint: FN och EU.

 

Vi kommer diskutera hur konflikter uppstår, kopplingar till MR,  lösningar och försoning. Ni får ta med tankekartan till bedömningstillfället.

 

 •   Skönlitteratur: 

 • Läs texten och besvara frågorna till texten. • Serieuppgift:

 • Använd barn i konflikt som tema på din serie.

 • Välj ett budskap som du vill förmedla.

 • Skapa en röd tråd med hjälp av ett berättelseansikte.

 • Rita upp karaktärerna och använd gärna Yvettes modell med geometriska figurer. 

 • Börja skapa- 6-9 rutor

 
Länkar:

 

Powerpoint:

Se i Google Classroom
Filmer:

 

https://sliplay.se/gr/play/products/834127-folkmordet-i-rwanda-fred-och-forsoning

Rättskipning folkmordet i Rwanda

 

Begreppa - korta filmer

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/samhallskunskap/de-manskliga-rattigheterna/fns-deklarationer-och-konventioner FN

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/samhallskunskap/de-manskliga-rattigheterna/fns-organisation-sh-1a FN

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/samhallskunskap/fred-och-konflikt/hur-kan-vi-stoppa-krig Krig

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/samhallskunskap/de-manskliga-rattigheterna/vad-ar-folkratt-sh-1a Folkrätten 

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/samhallskunskap/europeiska-unionen/eus-organisation EU

 

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/samhallskunskap/europeiska-unionen/vad-ar-eu EU

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/samhallskunskap/fred-och-konflikt/varfor-blir-det-krig Krighttps://urplay.se/program/206539-perspektiv-pa-varlden-krig-och-konflikt

 

Ur - krig och konflikterKalla kriget ppt

 

https://prezi.com/6npvtcycbe59/copy-of-kalla-kriget/?present=1

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Samhällskunskap Brattebergsskolan åk 7-9
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Svenska Lgr 11, Brattebergsskolan åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback