Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 5

Respekt/brand/skräpplock

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Den här veckan fokuserar vi extra mycket på respekt för djur och natur, vi kommer att ha skräpplockning och också få in respekt för eld och lite rutiner vid brand.

Bakgrund och syfte

Vi vill att barnen ska få en förståelse för vad vi kan göra, både på förskolan och hemma, för att medverka till en hållbar utveckling och en välmående miljö och natur. Vi vill också att de ska inse hur viktigt det är att vi värnar om och visar respekt för vår miljö och djur och natur för att hela jorden ska må bra. Barnen ska också få information om hur vi gör om brand uppstår, vart man ringer och hur man agerar. Även här ska de få en större respekt för eld och vad den kan ställa till med. 

Lpfö säger att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

 

Mål

- Att barnen ska få större förståelse för hur vi bidrar till en hållbar utveckling 

- Att barnen lär sig mer om sopsortering och hur viktigt det är

- Att barnen får en respekt och förståelse för eld och hur vi agerar vid brand

 

Metod

Vi kommer att titta på några avsnitt av Barr och Pinne, bla ett om farligt skräp i naturen, vi kommer också att prata om sopsamlarmonstren och hur vi sopsorterar. 
Barnen ska få sortera själva med hjälp av bilder på olika material och få lägga i rätt sopsamlarmonsterlåda. Vi ska ha skräpplockardag både på gården och utanför och prata om vikten av att inte kasta skräp i naturen, både för naturens och djurens skull. 
Vi kommer att titta på Lilla Brandstyrkan och prata om hur vi agerar vid brand. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback