Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik "Statistik" år 7

Residensskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 6 april 2022

När du har arbetat med det här kapitlet får du lära dig:

·       Hämta fakta ur tabeller och rita tabeller

·       Beräkna medelvärdet och bestämma typvärde, median och variationsbredd

·       Läsa av och tolka olika typer diagram

·       Rita stapeldiagram, stolpdiagram och linjediagram

·       Presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram

 

Viktiga begrepp: tabell, kolumn, rad, tabellhuvud, frekvens, frekvenstabell, lägesmått, medelvärde, typvärde, median, spridningsmått, variationsbredd, stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

16

PÅSKLOV

Tabeller s. 230-231

Gleerups Matematik år 7 Id a606 (nivå 1-3)

Ida a364

”Schysst kompis”

 

 

17

Lägesmått, medelvärde och typvärde s. 232

Median s. 233

 

Gleerups Matematik år 7 Id a357 (nivå 1-3)

 

Spridningsmått, variationsbredd s. 234

Diagram, stapeldiagram s. 235

Gleerups Matematik år 7 Id a778

Diagram, cirkeldiagram s. 236

Diagram stolpdiagram s. 237

Gleerups Matematik år 7 Id a223

 

18

Diagram, linjediagram s. 238-239.

Gleerups Matematik år 7 Id a755

 

Diagnos s. 242-243s. 262-263.

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 244-252

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 254-260 och Svarta sidor s. 262-263.

19

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 244-252

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 254-260 och Svarta sidor s. 262-263.

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 244-252

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 254-260 och Svarta sidor s. 262-263.

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 244-252

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 254-260 och Svarta sidor s. 262-263.

20

Förprov

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 244-252

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 254-260 och Svarta sidor s. 262-263.

Prov

Planeringen är preliminär och kan förändras över tid. 


Läroplanskopplingar

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback