Skolbanken Logo
Skolbanken

VAA Högtider - Påsk

Johannesbäck anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Beskriv arbetsområdet kort här, ställ tex en fråga.

1. Konkretisering av syfte

Vi undersöker och kommunicerar om tre olika typer av påskfiranden. 

2. Undervisningens innehåll 

Vi ser filmer om varje typ av påsk som vi ser i Sverige:

- den gammelsvenska traditionella påsken med påskkärringar, godis, ägg

- den judiska påsken, pesach, med dess historia om uttåget ur Egypten

- den kristna kyrkans påsk med Jesus död, syndernas förlåtelse och uppståndelsen.

Som hjälpmedel använder vi pratkartor med bilder som anpassats efter elevernas behov. Vi pratar om bilderna inför filmvisningarna och under tiden vi ser filmerna i s.k. pratpauser. 

3. Bedömningsuppgifter

Repetitionsfrågor i en frågesport, Kahoot, på fredagen. Eleverna utmanas i att använda ord och begrepp verbalt eller med pratkarta för att beskriva berättelserna vi arbetat med.  

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

https://filmochskola.se/Filmer/P/Paskens-traditioner/Paskens-traditioner---paskkarringen/

 


Läroplanskopplingar

undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam och judendom.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback