Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Mitt i Prick 5B Multiplikation och division

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 april 2022

Nu tar vi nästa steg inom multiplikation och division.

Syfte

Utveckla dina förmågor att:

·         Lösa problem med hjälp av matematik.

·         Använda och förstå begrepp.

·         Välja lämpliga metoder när man räknar.

·         Använda olika uttrycksformer, kommunicera matematik.

·         Att resonera, förklara samband.

Centralt innehåll

·         Taluppfattning och tals användning

-          Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

-          De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.

-          Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk – och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

 

·         Algebra

-          Matematiska likheter och hur likhetstecknet används för att teckna enkla ekvationer.

-          Variabler och deras användning i enkla algebraiska uttryck och ekvationer.

 

·         Problemlösning

-          Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

-          Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur

 

Du får träna på:

·         Multiplikation med decimaltal

·         uppställning i multiplikation med decimaltal

·         Division med rest

·         Kort division med decimaltal

·         Kort division med förkortning

·         Kort division med decimaltal och minnessiffror

·         multiplikation med 10 och 100

·         Problemlösning

 

Vi kommer att jobba tillsammans mot tavlan.

Du kommer att få jobba självständigt / i grupp/ med en kompis.

Vi jobbar i matteboken, spelar spel, samtalar, färdighetstränar digitalt.

Du avslutar arbetsområdet med bokens kunskapstest.

Kunskapskrav

·         Metod

Du ska kunna välja och använda en metod för att…

-          Multiplicera med decimaltal, huvudräkning

-          Multiplicera med 10 och 100

-          Multiplicera med decimaltal, uppställning med minnessiffror

-          Dividera med och utan rest, huvudräkning

-          Dividera med kort division och växling

-          Dividera med decimaltal, kort division och växling

-          Dividera med tal som slutar på 0

-          Dividera med 10 och 100

-          Dividera med decimaltal, kort division och minnessiffror

·         Begrepp

Du ska förstå och kunna använda begreppen…

-          Multiplicera, faktor, produkt, kort division, förkorta, rest, uppställning, minnessiffra, ental, tiotal, hundratal, tusental, täljare, nämnare, kvot, decimaltal, decimaltecken, positionssystem, tiondel, hundradel, tusendel,  

·         Problemlösning, resonemang och kommunikation

Du ska kunna resonera kring, formulera och lösa problem genom att…

-          Använda symboler för tal

-          Överslagsräkna och avgöra rimlighet

Bedömning

 

·         Läraren bedömer dig under arbetets gång. Hur du arbetar i ma-boken, hur du deltar i samtal och genomgångar.

·         Du får utvärdera och självskatta dina kunskaper efter avslutat arbetsområde.

·         Efter avslutat arbetsområde får du göra ett test


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mitt i Prick 5B multiplikation och division
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback