Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8

Biologi åk 8 v.14-19 Sex och samlevnad

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Biologi är läran om livet. I det här arbetsområdet kommer vi bland annat lära oss mer om människans sexualitet och diskutera frågor som har med relationer, kärlek och ansvar att göra.

 S

Abrahamsbergsskolan Trygghet och kunskap
utbildningsförvaltningen

 

 

 

 

 

 

 

Sex och samlevnad

Biologi åk8

Biologi är läran om livet. I det här arbetsområdet kommer vi bland annat lära oss mer om människans sexualitet och diskutera frågor som har med relationer, kärlek och ansvar att göra.

 

 

 

 

Namn:______________________________________________

PLANERING ÅK 8 BIOLOGI

Under fem veckor kommer vi arbeta med arbetsområdet ”Sex och samlevnad”. Här kommer du bland annat att få lära dig betydelsen av orden i rutan och hur du kan använda dig av dem.

 

 

 

 

·         Pubertet                    Bakterier

·         Hypofysen                 Virus

·         Testosteron               Könssjukdomar

·         Östrogen                   Enäggstvillingar

·         Heterosexualitet       Tvåäggstvilllingar

·         Homosexualitet      ●Bisexualitet

·         Transpersoner                             

·         Abort

·         HBTQ                                            

 

               

         

 

 

 
Bildresultat för sex och samlevnad                                              

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

I arbetsområdet ”Sex och samlevnad” ska du få ta del av följande centrala innehåll:

 

 

 Natur och samhälle

·        Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Kropp och hälsa

·        Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sociala relationer.

·        Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Biologi och världsbilden

·        Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället och människors levnadsvillkor.

 

Biologins metoder och arbetssätt

·        Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRMÅGOR

I arbetsområdet ”Sex och samlevnad” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

·        använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

·        använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

ARBETSSÄTT

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, diskussioner och arbete såväl enskilt som i grupp.

 

BEDÖMNING

Underlag för bedömning är:

·        Hur du använder biologins begrepp skriftligt och muntligt på t.ex läxförhör, prov och andra inlämningsuppgifter.

·        Hur du ställer frågor.

·        Hur du motiverar dina argument och använder fakta.

·        Hur du deltar i diskussioner.

 

 

Bildresultat för sex och samlevnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANERING OCH HEMUPPGIFTER

 

Vecka

Planering

Hemuppgift

14

Intro.

”Viktigast av allt”

Kapitel 1 – läsning

 

 

 

 

16

Boken sid. 303-307

 

Könsorganen

Diskussion kapitel 1

 

Boken sid 308-313

 

Att läsa klart kapitel 2 i ”Viktigast av allt”

 

 

 

17

 

Preventivmedel

Diskussion kapitel 2

 

Boken sid. 314-322

 

Könssjukdomar

Diskussion kapitel 3

 

 

Att läsa klart kapitel 3 i ”Viktigast av allt”.

 

 

 

 

18

Från cell till människa

Film; Livets mirakel

Diskussion kapitel 4 och 5.

 

Boken sid. 323-326

 

Läsa kapitel 6 i ”Viktigast av allt”.

Diskussion kapitel 6.

 

Att läsa klart kapitel 4 och 5 i ”Viktigast av allt”.

 

19

Repetition.

Skriftligt prov onsdag 11/5.

Att läsa på:

  • Biologiboken sid 303-326.
  • Kunskapskraven.
  • Egna anteckningar
  • Begreppsförklaringar

 

 

 

Kunskapskrav biologi, sex och samlevnad

 

E

C

A

Förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

Eleven tar ställning i en fråga eller ett problem inom ämnesområdet.

 

 

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argumenterar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

 

Eleven ger något bemötande, svar, förslag eller råd vid en frågeställning inom ämnesområdet.

 

 

 

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven väver in någon kunskap i ett givet sammanhang inom ämnesområdet.

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

Eleven tar ställning i en fråga eller ett problem inom ämnesområdet och beskriver fördelar eller nackdelar med olika alternativ.

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argumenterar på ett sätt som för diskussionerna framåt.

 

Eleven ger något bemötande, svar, förslag eller råd som motiveras med fakta vid en frågeställning inom ämnesområdet.

 

 

 

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven väver in och anpassar kunskaper i ett givet sammanhang.

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

Eleven tar ställning i en fråga eller ett problem inom ämnesområdet och beskriver fördelar och nackdelar med olika alternativ och väger dessa mot varandra.

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argumenterar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Eleven ger något bemötande, svar, förslag eller råd som motiveras med fakta och insikt vid en frågeställning inom ämnesområdet.

 

Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven väver in och anpassar kunskaper i ett givet sammanhang och visar övergripande förståelse i diskussionen.

 

Biologin förklarad av människan. Begrepp och samband.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Känna till könsorganens olika delar. Sid 308-309, 312

 

Eleven kan ge något exempel på en könssjukdom. Sid  320-322

 

Eleven känner till preventivmetoderna kondom och p-piller. Sid 317-318

 

Eleven känner till begreppet abort. Sid 319

 

Eleven kan i stora drag redogöra för utvecklingen från cell till människa.         Sid 323-325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Preventivmedel

 

 

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Känna till könsorganens olika delar och beskriva några av dess funktioner.

 

Eleven kan ge något exempel på en könssjukdom och beskriva dess symptom och hur den påverkar en person.

 

Eleven känner till preventivmetoderna kondom och p-piller och kan beskriva hur de fungerar och används.

 

Eleven känner till begreppet abort och beskriver hur fri abort i Sverige regleras av lagen.

 

Eleven kan redogöra för utvecklingen från cell till människa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Preventivmedel

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Känna till könsorganens olika delar och beskriva dess funktioner samt hur de fungerar i förhållande till varandra.

 

Eleven kan ge några exempel på könssjukdomar sjukdomar och beskriva sjukdomarnas symptom och hur de påverkar en person samt ange möjliga behandlingsåtgärder och eventuella förpliktelser i samband med smitta.

 

Eleven känner till preventivmetoderna kondom och p-piller och kan beskriva hur de fungerar och används . Dessutom kan eleven redogöra för ytterligare någon preventivmetod.

 

Eleven känner till begreppet abort och beskriver hur fri abort i Sverige regleras av lagen. Dessutom beskriver eleven hur lagen har kritiserats.

 

Eleven kan redogöra för utvecklingen från cell till människa och beskriva avvikelser och komplikationer.

 

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Preventivmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback