Skolbanken Logo
Skolbanken

Språkgrupp

Persfallets förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Några barn träffas i en mindre grupp för att jobba med språket på olika sätt.

Barnen träffas i en mindre grupp tillsammans med en pedagog så att alla får stort  talutrymme.

Vi använder oss av bla, mungymnastik, uppdragskort , rim/ramsor, lägesord/begrepp,olika kategorier så som djur, frukt, möbler mm.

Syftet är att i en mindre grupp få möta olika material som stimulerar språket.

Målet är att få nyanserat talspråk/ordförråd, förståelse.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback