Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 2

konstgrupp

Vätö fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Pedagogisk planering skapande för fritids

Pedagogisk planering “Skapande” 2022

 

Elevgruppens intresse/behov:
Eleverna ska få möjlighet att pröva, utforska och praktisera olika kunskaper och erfarenheter inom Praktiskt-estetiska uttrycksformer.

Konkreta mål: Vid vissa tillfällen som pedagogerna bestämmer ska alla elever skapa saker.

                                                                                                                                                                          

Metod

Eleverna kan få en beskrivning av något som de ska skapa. De ska då följa denna instruktion.
Eleverna kan få skapa fritt utifrån givna material.

 

 

Dokumentation

Varje avdelning fotograferar och sätter upp bilderna på sina väggar. Vernissage, utställning och öppet hus.

Utvärdering
Personalen observerar kontinuerligt under skapandeprocessen och för dialoger med eleverna angående deras tankar kring deras skapande. Vi utvärderar genom elevgruppens deltagande, intresse och deras muntliga reflektioner.


Läroplanskopplingar

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback