Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Skrivprojekt: Tidsmaskinen

Sköndalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 april 2022

I skrivprojektet "Tidsmaskinen" kommer ni att skriva en roman som består av åtta kapitel med olika typer av texter. I skrivprojektet får ni öva på att skriva en tydlig inledning, handling och avslutning. Ni får också öva på att beskriva känslor, beskriva händelseförlopp och behålla en röd tråd.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ge och ta respons samt bearbeta din text utifrån given respons
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter 
 • din förmåga att skapa ett omslag till din roman
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler 

Arbetssätt:

 • Du kommer att få skriva ett romanprojekt som heter "Tidsmaskinen". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt samt på hur strukturen för en roman är uppbyggd.
 • Du får träna på att ge och ta emot respons samt på att bearbeta dina texter utifrån given respons.

Bedömning:

 • Du kan skriva berättande texter.
 • Du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande.
 • Du kan ta och ge respons, bearbeta egna texten.
 • Du kan följa en beskrivning för ditt skrivande.
 • Du kan skriva olika slags texter.
 • Du kan använda vanliga skrivregler: stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Svenska åk 5 Romanprojekt Tidsmaskinen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback