Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Vecka 16 och 17 Bildanalys och argumenterande text

Österänggymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 8 april 2022

Vi kommer att arbeta med uttrycket "En bild säger mer än tusen ord". Ni kommer att samtala och diskutera om bilders budskap. Därefter kommer ni att skriva en argumenterande text i form av en insändare utifrån den bild som ni analyserat.

Vad?

Vecka 16 kommer vi att arbeta med bilder. Där vi diskuterar bilders budskap och vecka 17 kommer ni att skriva en argumenterande text i form av en insändare.

Hur?

Vi jobbar med bilder. Diskussioner och en skriftlig reflektionsuppgift runt en bild. Därefter genomgång av genren argumenterande text och sedan skriver ni en insändare kopplat till den bild ni analyserat. Temat är antingen tid eller stress.

 

Bedömning

Ni gör två skriftliga uppgifter som kombineras med samtal. 1. Bildanalys och 2. Skriver en individuell insändare. Vi bedömer fyra kunskapskrav. Se matris här under.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser i planeringen
Bildanalys och argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback