Skolbanken Logo
Skolbanken

Grovplanering Naturvetenskap

Sörgårdsskolans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Utifrån förskolans årshjul kommer vi under april och maj arbeta med Naturvetenskap.

GROVPLANERING NATURVETENSKAP

Rubrik: 

Nuläge: I vårt årshjul arbetar vi nu med området Naturvetenskap

 

Mål/syfte: 

Utforska naturens olika fenomen.

Vi tittar på vad som händer i naturen från vinter till vår. Vi pratar om väder, djur och växter.

 

Genomförande:

Vi kommer nu under ett par månader tillsammans med barnen följa växlingen mellan

vinter och vår. Vad händer i naturen?

Barnen får utforska och upptäcka olika växteroch djur samt vad vår natur har att erbjuda. 

Vi ska så frön, följa med på hur de växer.

Vi lånar böcker på biblioteket om naturen,- djur och växter.

 

Dokumentation under lärprocessen:

Vi dokumenterar i lärloggar på Unikum.

Vi pedagoger reflekterar varje vecka på avdelningsreflektionen.

 

 

Ansvar: 

Alla pedagoger på Bakgården 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback