Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 5

Projekt - Give me 5

Förskolan Sörfors, Umeå · Senast uppdaterad: 13 april 2022

Ett bilderbokssamarbete mellan bibliotek och förskola med femåringar i fokus. Vårterminen 2022.

Syfte

Give me five ger femåringarna möjlighet att uppleva spännande, farliga, roliga och nydanande bilderböcker och utveckla nya färdigheter och uttryckssätt genom ett kulturpedagogiskt arbete där bibliotekarie- och förskolekompetens möts.

Mål

Aktivera barnets fem sinnen genom berättande, musik, lek, rörelse och skapande.

Genomförande

Sagostund på Umedalens bibliotek

Guida varandra genom hinderbana

Skapande med fingerfärg till rytmisk musik

"Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig" - övning

Smakövning

Luktövning

Hörselövning

Känselövning

Synövning

Avslutande bana som involverar de fem sinnena


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter