Skolbanken Logo
Skolbanken

Petter och hans fyra getter

Sandeslättsgatan 3 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Genom att arbeta med Petter och hans fyra getter vill vi utveckla barnens språk, färglära, matematiskt tänkande och skapande förmåga. Genom att ingå i mindre grupper får barnen utveckla sitt samspel.

Tema Petter och hans fyra getter 
Vecka 16 - 26
Torsdagar

Bakgrund:
Barnen i åldrarna 2-3 år har visat intresse för färger, matematik och  skapa. Därför har vi valt att arbeta med boken Petter och hans fyra getter som vårt tema under resten av terminen. Vi vill lära känna varje karaktär i sagan och prata om dem och deras egenskaper. Sagan kan på ett enkelt och roligt sätt stimulera barns tidiga språkutveckling. Vi kommer även att introducera tecken som stöd i tal- och språkutvecklingen

Syfte

Genom att arbeta med Petter och hans fyra getter vill vi utveckla barnens språk, färglära, matematiskt tänkande och skapande förmåga. Genom att ingå i mindre grupper får barnen utveckla sitt samspel. 

Metod
Vi kommer att arbeta med boken Petter och hans fyra getter.
Vi arbetar med sagan genom fyrstegsmodellen

1.   Konkretmaterial:
 Sagan spelas upp med hjälp av konkret material, allt som finns med i sagan. Huvudpersoner, getter. trollet, etc belysning etc.

2.   Flanobilder: 
Sagan berättas med hjälp av flanellografmaterial.

3.   Bokläsning:
Vid detta tillfälle läser vi då har barnet hunnit skaffa sig egna inre bilder av sagan.

4.   Återberättande:
Vid detta tillfälle får barnen återberätta, skapa, måla sagan.

Vi arbetar med getternas färger och deras egenskaper, en i taget. Vi ska träna på att sortera, räkna och skapa med färger.

Vi kommer att dokumentera varje gång vi har grupp via foto, skrift och film.

Planering:

Vi kommer att jobba med ett fokusområde i fyra veckors tid och sedan byta till ett

focus område beroende på vad barnen intresserar sig för. Vi följer barnens intressen

samtidigt som vi kan få in lärande i våra fokusområden.

 

Språk:
Berätta sagan, högläsning, rimma, lära sig nya ord

Teknik/digitalisering:
Använda polyglutt och se filmen Petter och hans fyra getter från YouTube

Matematik:
Prata om färgerna, olikheter/likheter, räkna

Värdegrund:
Känslor, hur känns det att vara hungrig, arg, ledsen och glad

Skapande:
Skapa med olika material, skapa med trolldeg, måla 


Vi kommer att dokumentera varje gång vi har grupp via foto, skrift och film.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback