Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

2 - 3

Teknik ÅK2

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 april 2022

Arbetsområdet är tänkt att både väcka intresse och att få eleverna att vilja veta mer om sig själva och sin omvärld.

Syfte med undervisningen är att väcka nyfikenhet och utveckla elevernas förmågor att, som det står i Lgr 11, "ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt".

Mål att arbeta mot 

 • Hitta och undersöka teknik i vår vardag. I ett rum, i köket, i klassrummet och på väg till skolan.
 • Konstruera på en årskursanpassad nivå.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Dokumentera arbetet på en åldersanpassad nivå
 • Prova på att programmera. 

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Vi kommer att se korta filmklipp.
 • Undersöka, reflektera och prova igen.
 • Diskutera om teknik och tekniska lösningar.
 • Bygga och konstruera olika föremål med olika tekniska lösningar.
 • Vi kommer att programmera både analogt och med hjälp av våra botley.

Vad ska bedömas?

 • Följa en beskrivning.
 • Känna till några föremål i vardagen och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Känna till hur några föremål i vardagen har förändrats över tid.
 • Dokumentera i form av enkla skisser och bilder.
 • Känna till några olika material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Enkel programmering analogt. 

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen
Teknik åk 2-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback