Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Författarporträtt - Astrid Lindgren

Dahlander Kunskapscentrum, Säter · Senast uppdaterad: 13 april 2022

Ni skall inom detta arbetsområde söka fakta om författare genom att använda er av olika källor. Ni ska även läsa ett verk av den författare som du arbetar med.

Syftet

Syftet med arbetsområdet är att ni skall utveckla er förmåga att, söka information samt kunna samt öka er kunskap om olika författare.

Uppgift

Under arbetet med ert författarporträtt ska ni söka information om er författare och då ska ni använda er av era kunskaper om källor samt ha funderat kring vad källkritik är.  

Att ha med kring sin författare:

  • Födelseår och dödsår (om författaren inte lever längre)
  • Uppväxt
  • Vad gjorde han/hon innan han/hon blev författare?
  • Hur blev han/hon författare?
  • Vilka är författarens viktigaste verk, beskriv innehållet i minst en av dem.
  • Vilken slags böcker skriver författare, finns det något speciellt tema i böckerna?

Lägg gärna till annan information som du tycker är viktig.

 

Lycka till!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Svenska som andraspråk
Uppgifter
Författarporträtt - Astrid Lindgren

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback