Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema hållbar utveckling och vardagsrutiner

Vallastadens skola - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Vad ska sorteras var? Vad händer om skräpet hamnar i naturen? Vad kan man egentligen skapa av skräp?

Område

Vi kommer att arbeta med hållbar utveckling och vardagsrutiner mellan veckorna 9-23.

 

Aktiviteter - Undervisning

Vi kommer att skapa med hjälp av återvunna material.

Vi kommer att lära oss om naturens kretslopp genom odling.

Vi kommer att sjunga och titta på filmer om återvinning.

Vi kommer att lära oss om olika vardagsaktiviteter.

 

Samverkan med skolan

Skola och fritids kommer att arbeta inom samma område för att stärka elevernas lärande.

 

Elevernas delaktighet

Eleverna kommer att få skapa sin egen odlingslåda där man kommer få lära sig processen från frö till färdig planta.

Eleverna kommer att få prova på olika vardagssysslor, ex handla, baka, städa, diska, tvätta mm.

Eleverna kommer att få återvinna samt leta efter skräp ute i närområdet.

 

Elevernas utvärdering

När: V.22

Hur: Samtala med eleverna med hjälp av bildstöd.

Personalens Utvärdering

När: Sista fritidsmötet innan sommaren.

Hur: Samtala om elevernas utvärdering, vad var bra, vad kan bli bättre?

 


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback