Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Arbetsområdet 3: identitet, genus, klass och etnicitet

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Under det här arbetsområdet ska du få en förståelse för människors identitetsskapande kopplat till exempelvis genus, klass och etnicitet och därmed stärka dina kunskaper om hur grupperingar i samhället skapar både gemenskap och utanförskap. Det genom att analysera aktuella samhällsfrågor. Därtill ska du även få möjlighet att stärka dina kunskaper om källkritik och fundera över hur vi avgör en källas trovärdighet.

Syfte och mål

Under det här arbetsområdet ska du få en förståelse för människors identitetsskapande kopplat till exempelvis genus, klass och etnicitet och därmed stärka dina kunskaper om hur grupperingar i samhället skapar både gemenskap och utanförskap. Det genom att analysera aktuella samhällsfrågor. Därtill ska du även få möjlighet att stärka dina kunskaper om källkritik och fundera över hur vi avgör en källas trovärdighet.

Centralt innehåll

  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

  • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

 

Det här ska vi lära oss: 

Det här ska vi göra/aktivitet

V.12
tisdag

Begrepp kopplat till arbetsområdet:
identitet, genus, normer, jämställdhet osv. 


Hur grupperingar av människor skapar gemenskap, utanförskap och privilegier i samhället.

Nytt arbetsområde: identitet, genus, klass och etnicitet  

Genomgång - identitet, genus och normer
Dokumentär om jämställdhet 

https://urplay.se/program/206549-perspektiv-pa-varlden-jamstalldhet 

V.12
fredag 

Begrepp kopplat till arbetsområdet:
etnicitet, klass, privilege osv.

Hur grupperingar av människor skapar gemenskap, utanförskap och privilegier i samhället

Genomgång - etnicitet och klass
Övning - Priviligiepromenad
Begreppslista

V.13
tisdag

Varför ska vi vara källkritiska och hur avgör vi om en källa är trovärdig? 

Att vara källkritisk 
Instruktioner till uppgift
Påbörja arbetet med uppgiften

V.13
fredag

Visa dina kunskaper om arbetsområdet kopplat till identitet, relationer och sociala livsvillkor genom att analysera en aktuell samhällsfråga 

Arbeta med muntlig presentation och uppgift om källkritik 

V.14
tisdag 

Visa dina kunskaper om arbetsområdet kopplat till identitet, relationer och sociala livsvillkor genom att analysera en aktuell samhällsfråga 

Arbeta med muntlig presentation och uppgift om källkritik

V.14
fredag 

Visa dina kunskaper om arbetsområdet kopplat till identitet, relationer och sociala livsvillkor genom att analysera en aktuell samhällsfråga 

Muntliga presentationer
När du inte presenterar arbetar du med källkritiken 

V.15

                                                                PÅSKLOV

V.16
tisdag

Visa dina kunskaper om arbetsområdet kopplat till identitet, relationer och sociala livsvillkor genom att analysera en aktuell samhällsfråga 

Muntliga presentationer
(för de som har haft praktik)
När du inte presenterar arbetar du med källkritiken


Läroplanskopplingar

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.

Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Muntlig presentation om ett samhällsproblem

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback