Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Människokroppen år 8

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Människokroppen

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Arbetsområdet är indelat i fyra delar: Hjärta-lungor, blodomloppet, immunförsvaret och sex & samlevnad.

Blodomloppet: (s. 186-202).Hjärta-lungor (Andningen) (s. 216-222). Immunförsvaret:(s. 194-201)

Du ska redogöra för samspelet mellan hjärta och lungor samt de olika organens (blodet, hjärtat, blodkärl, lungor och luftvägar) uppbyggnad och funktion. Veta vilka olika blodgrupper det finns.

Eget arbete samt genomgångar och laborationer (bl a blodtrycksmätning och dissektion av hjärta och lungor).

Du ska redogöra för hur immunförsvaret är uppbyggt och hur det fungerar samt känna till olika sjukdomar i hjärta, blod, blodkärl och luftvägar.

Du ska även förstå och förklara följande begrepp vaccin, serum, antibiotika, resistens, infektion, inflammation, symtom, CRP-prov, skillnaden mellan bakterier och virus, allergi och antigen.

Sex & samlevnad

Du ska kunna redogöra för metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Centrala begrepp som du skall förstå:

Mognad, Kärlek, Sex, HBT, Porr, Könsorganen, Mens, Befruktning, Fosterutveckling, Preventivmedel, Abort, HIV, Könssjukdomar.

 Metod: föreläsningar, film, studiebesök hos ungdomsmottagningen, diskussioner.

Visa vad du lärt dig

Hjärta-lungor, Blodomloppet och Immunförsvaret: Redovisning sker genom ett skriftligt kunskapstest samt diskussioner.

Sex & samlevnad: Redovisning sker genom ett skriftligt kunskapsprov.

Diskussioner i mindre grupp kring sjukdomar kommer att ligga till grund för bedömningen dvs olika fallbeskrivningar av sjukdomar.

Tidsram

Bedömning

Se bedömingsmatris


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Matriser i planeringen
Biologi, människokroppen år 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback