Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Svenska, Bild

·

Årskurs:

2

En bro av poesi vt-22

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 14 april 2022

En bro av poesi som är en bok med dikter för barn och vuxna, utgiven av Svenska Akademin. Några av dikterna finns filmatiserade i en programserie på UR-play. Vi kommer att titta och lyssna på några av dikterna. Ur bokens förord: Poesi är dikter och dikter är kluriga texter som har mycket att säga. När vi läser dikter börjar vi fundera och ställa frågor.

Syftet med diktfilmerna på URplay är att på ett enkelt och lustfyllt sätt skapa intresse för poesi. De filmatiserade dikterna bidrar till språk- och läsutvecklingen.

Ljud, bild och grafik stärker såväl budskapet som upplevelsen. Filmerna presenterar språket i en kontext som talar till både språkkänslan och fantasin.

En bro av poesi öppnar upp och sätter i gång en lekfull ingång till poesiundervisningen.

 

Hur:

Vi kommer vi att arbeta med några dikter utifrån UR Plays filmatiserade dikter.

Vi kommer att lyssna på och läsa dikterna 

Vi kommer samtala om dikterna och skriva egna 

 

Vad:


Samtala

Lyssna 

Texters olika budskap

Skapa egna och gemensamma dikter.

 

Varför:

Du får lära dig om olika texter.

Du får träna dig på att samtala om texter.

Du får träna dig på att rimma.

 

När:

En lektion varje vecka under veckorna 16 - 21 vt 2022.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback