Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Monstret - ett skrivprojekt

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Skrivprojektet Monstret går ut på att ni ska skriva en berättelse om ett monster som ni själva skapar. Ni kommer att träna på att skriva gestaltande texter, nyhetsartiklar, dikter, faktatexter och recept bland annat. Det kommer bli en salig blandning av olika slags genrer.

Vi kommer att följa en färdig instruktion till ett skrivprojekt. Ett kapitel ska bli klart per vecka. Arbetet skrivs via uppgifter i Teams och aktuella instruktioner ges där. I varje uppgift finns en förklaring till varje kapitel samt punkter att utgå efter.

Senast onsdag den 25 maj ska ni lämna in den slutliga versionen av boken (reviderad).

Reviderad bok betyder en slutlig version av boken där att kapitlen ska ha rättats utifrån de kommentarer ni har fått under projektets gång. Innan ni bearbetat texten kallas det för ett första utkast (första text). 

Att tänka på inför inlämning
* Läs mina kommentarer till kapitlen och rätta eventuella fel/stavfel.
* Granska er text kritiskt.
* Läs den gärna högt i sin helhet.
* Se till att kapitlen hör ihop.
* Texten ska vara i samma storlek för alla kapitel samt samma typsnitt (exempelvis Times New Roman, storlek 12) Förutom på dikten, tidningsartikeln och receptet där kan ni forma utseendet själv.i
* Varje kapitel ska börja med rubriken: "Kapitel 1" , "Kapitel 2" etc. Valfri storlek på rubrik. Varje kapitel ska vara på ny sida.
 
Bedömning
Jag kommer titta på:
*Hur ni tar till er instruktioner och om alla delar i uppgifterna är med.
*Hur ni formulerar er.
*Om berättelsen är förståelig.
*Om texten är skriven i preteritum(dåtid) eller om tempus (dåtid, nutid, framtid) blandas.
*På grammatiska regler samt skrivregler gällande bland annat dialog, punkt, stor bokstav.
*Texten kommer även bedömas i sin helhet utifrån utseende. Är det samma storlek och typsnitt på löptext? Finns kapitelrubrik?


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kapitel 1- Inledning
Kapitel 2- Rädslan
Kapitel 3- Tidningsartikeln
Kapitel 4- Upptäckten
Kapitel 5- Dikten
Kapitel 6- Boken
Kapitel 7- Blandningen
Kapitel 8- Hämnden
Kapitel 9- Sanningen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback