Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Rörelse och konstruktion 4A

Tanneforsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Rörelse och konstruktion

Mål: (du kommer att lära dig)

 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Göra enkla ritningar över din konstruktion.
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

Arbetssätt: (hur?)

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att: 

Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

Använda slutsatser av undersökningar till att utveckla och förbättra en konstruktion

Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv för en hållbar utveckling

 • Rita skisser och ritningar
 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Dokumentera
 • Systematiskt undersöka
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Lösa problem

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du:

Planerar och genomför undersökningar.
Jämför egna och andras undersökningsresultat och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Dokumenterar dina undersökningar i text och bild.
Resonerar på olika sätt som man kan driva ett fordon framåt.
Beskriver hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt.
Dokumenterar arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matriser i planeringen
Kraft, rörelse och konstruktion: Fysik och teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback