Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Ett land i världen.

Jonsereds skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Tillsammans kommer vi att undersöka faktatextens form. Vi kommer att välja ett land i världen att söka fakta om för att sedan sammanställa det vi hittar i ett bildspel. Presentationen visar man upp för sina klasskamrater efter att ha tränat på hur man håller ett framträdande.

 

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång: Se exakta förmågor längre ner i planeringen. 

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

Vad ska vi göra? (CI)

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras

Se exakta delar av det centrala innehållet  längre ner i planeringen. 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

  • De får förbereda och träna på att framföra en muntlig framställning inför en liten grupp elever med hjälp av sitt bildspel.
  • Diskussioner i klassen.
  • Se på världskartan och arbeta med denna.
  • Välja ett land i världen och forska om detta och presentera detta muntligt.
  • Träna på att söka fakta.
  • Träna på stavning.
  • Se kortare fimer.
  • Träna på att utveckla sina texter.
  • Reflektera över hur det skulle vara att bo i något av dessa länder och om man ev behöver flytta.

  

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 

Din muntliga presentation av ditt bildspel. Där du visar att du kan skriva en faktatext och vet vart de land du har valt att forska om finns på en världskarta. Görs v.22.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback