Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Argumenterande text åk 4

Årstadalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Under kommande veckor ska vi arbeta med argumenterande text. En argumenterande text kan se ut på många olika sätt, det kan t.ex. vara en insändare eller en debattartikel. Du ska få träna på att skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument.

Arbetssätt:

  • Vi kommer gemensamt läsa olika argumenterande texter.
  • Vi kommer ha genomgång och lära oss vad som kännetecknar en argumenterande text till innehåll, struktur och språkliga drag.
  • Var och en kommer att skriva en egen argumenterande text.

Begrepp:

inledning

bakgrund

åsikt

argument 

avslutning 

sambandsord

 

Bedömning och återkoppling:

Du kommer få skriva en egen argumenterande text.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Matriser i planeringen
Argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback