Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Gemensam planeringsmodell Västerteg

Anorakskolan, _Västerteg · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Test

1. Inledning

Förklarande text till läraren (tas bort) • En elevnära text som förklarar vad eleverna ska lära genom arbetsmomentet/en och vilket innehåll man ska arbeta med. Beskriv varför vi har valt att arbeta med detta innehåll. En text som väcker nyfikenhet och intresse inför arbetsområdet. .

2. Mål

Förklarande text till läraren (tas bort)

– vilka mål ska eleverna klara av med hjälp av undervisningen. Här beskriver vi de tolkade och konkretiserade målen som ska vara förstådda av eleverna. Alltså måste lärare och elever ha samma målbild.

3. Bedömning

Förklarande text till läraren (tas bort)

  • Använd kunskapskraven så att de styr bedömningen och kunskapskraven måste då harmoniera med ”syftesmålen” och måste därför finnas med i ”tänket” kring de tolkade och konkretiserade målen. • beskrivning av vad som ska bedömas • beskriv hur ni kommer att bedöma • skrivs ihop i en elevnära text där vi visar hur de tolkade och konkretiserade målen hör ihop med bedömningen

4. Undervisning

a. Citera ur det centrala innehållet och beskriv vilka ämneskunskaper eleverna ska arbeta med. • b. Beskriv vilka förmågor eleverna ska utveckla genom undervisningen • Ge exempel (om det behövs) hur det kan se ut i undervisningssituationen

5. Visa kunskaper.

Förklarande text till läraren (tas bort)

• Med vilka uppgifter och frågeställningar ska eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper? • I vilken form ska eleverna visa sina kunskaper? • (Muntligt, skriftligt, utställning, praktiska uppgifter) • Formulera öppen/öppna frågeställningar

6. Utgångspunkter för planeringen

Förklarande text till läraren (tas bort) Läroplans/Kursplanemål – här beskriver vi de mål som undervisningen riktar sig mot och som tolkats av läraren för att bli konkreta mål för eleven. Dessa beskrivs ovan. • Citera ordagrant Ur syfte – långsiktiga må


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback