Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Irregular Verbs

ANDERSTORPSGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Irregular verbs, tema, tempus. Subject-verb agreement. Interesting stuff! Let's do it! :)

109 verbs + exercises + verb test.


Läroplanskopplingar

Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i  elevernas egen produktion och interaktion.  

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback