Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Luft och vatten 9D

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 14 april 2022

I det här området kommer du få lära dig mer om luft, och vatten. Du kanske inte tänker på hur nödvändiga dessa är, men skulle vi vara utan dem skulle vi inte klara oss många sekunder... Vi kommer också lära oss vad syror och baser är för något och vilka egenskaper de har. Vi repeterar även periodiska systemet.

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Förstå luftens och vattnets viktiga betydelse för oss människor och vår miljö.
 • Lära dig de vanligaste gaserna i luft och dess egenskaper och vattens kemiska egenskaper.
 • Lära dig om vanliga syror och baser samt pH-skalan, indikatorer och försurning.

Du skall kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Atmosfär
 • Kvävgas, syre, koldioxid och kolmonoxid
 • Ozon, marknära ozon och ozonlagret
 • Växthuseffekt och förstärkt växthuseffekt
 • Fossila bränslen
 • Luftföroreningar och smog
 • Vattnets egenskaper (faser, ytspänning, värmekapacitet) och kretslopp
 • Virtuellt vatten
 • Vattenverk och reningsverk
 • Syra, bas och neutral lösning
 • Indikator, pH-värde, destillerat vatten
 • Försurning
 • Atom, molekyl, jon, proton, neutron och elektron

 

Det här ska vi göra:

 • Vi utgår från Kemi Direkt, sidorna 44-59, 64-75, 148-153, 162-167. Länk till Inläsningstjänst finns i länk-biblioteket nedanför. Vi jobbar med instuderingsfrågor.
 • Vi tittar på filmer för att fördjupa eller förklara delar av begreppen.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer, ett skriftligt prov och inlämningsuppgifter.

 

Grovplanering:

Vecka 16: Introduktion av området och planeringen, uppstart med "periodiska systemet" och Phet-simulering. Fredagens arbete kommer vara textbearbetning med uppdrag i grupper (med vikarie)

Vecka 17 Uppföljning fredagens lektion. Arbete med syror och baser.

Vecka 18 Fortsatt arbete syror och baser med inriktning försurning.

Vecka 19

Vecka 20 Tisdag Prov

 

 

Hur skall lärandet bedömas:

 • Ett skriftligt prov.
 • Aktivt deltagande under lektioner, laborationer och grupparbeten
 • Genomförda laborationer.
 • Individuella inlämningsuppgifter.

 

Länkar till filmer och annat material:

Kemi Direkt - Inläsningstjänst: https://www.inlasningstjanst.se/library/8933

Klimatbomben i Abisko: https://urplay.se/program/200485-forskning-pagar-klimatbomben-i-abisko

Växthuseffekten: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/ekologi-och-miljo/vad-menas-med-vaxthuseffekten2

Fossila bränslen: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/kemi/kolatomens-egenskaper-och-funktion/fossila-bransle

Katastrofen i Östersund: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102134-03

Varför vatten är viktigt: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/kemi/vatten-som-losningsmedel/varfor-ar-vatten-sa-viktigt

Vattnets egenskaper: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/fysik/materia/vattnets-egenskaper

Vattnets kretslopp: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/ekosystem/vattnets-kretslopp

Rena vatten: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/kemi/processer-ur-miljo-och-halsosynpunkt/hur-renas-dricksvattnet

Syror och baser: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/kemi/vatten-som-losningsmedel/syror-och-baser

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Matriser i planeringen
Generell bedömningsmatris kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback