Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Vasatiden och Stormaktstiden

Färlövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 april 2022

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om Vasatiden och Stormaktstiden och hur de tidsepokerna har påverkat den tid som vi lever i idag.

Målet med undervisningen är att:

Du ska ha kännedom om de olika tidsepokerna Vasatiden och Stormaktstiden

Du ska kunna förstå och använda  begrepp kopplade till ämnet.

Du ska ha kännedom om viktiga historiska händelser och personer under denna tid.

Du ska förstå de olika tidsepokernas betydelse för Sverige idag.

Du ska kunna berätta hur det var att leva som man, kvinna och barn under denna tid samt jämföra med idag.

Så här kommer vi att jobba:

  • Gemensamma genomgångar.
  • Läsa i "Upptäck historia" och arbeta i arbetsboken.
  • Se på film från de olika tidsepokerna
  • Eget faktasökande via internet.
  • Eget arbete utifrån valfri viktig person/händelse utifrån någon av tidsepokerna.
  • Diskussioner och dramatisering.

Detta kommer att bedömas:

  • din förmåga att använda dina kunskaper i olika sammanhang tex. berätta om hur det var att leva under denna tidsperioden och några viktiga händelser/personer.

  • din förmåga att förstå och förklara hur olika händelser, personer etc. från den tiden påverkat hur vi har det idag.

  • din förmåga att kunna jämföra olika tidsperioder med varandra, t.ex. då och nu.

  • din kunskap om begrepp kopplade till ämnet.


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback