Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Koll på NO 5 - Kemi och miljö

Västerhaninge Montessoriskola , Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Koll på NO - kapitel 5 Kemi och miljö.

Koll på NO 

Kapitel 5 - Kemi och miljö

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Begrepp att kunna använda

atomer
baser
fast
flytande
förångas
gasform
grundämne
kemisk förening
kemisk reaktion
kompostera
kondensera
lösningsmedel
materia
pH-skala
smälta
sortera
syror
utsläpp
återvinna
övergödning

Hur lär vi oss mer om detta?

Vi kommer:

 • läsa kapitel 5 (s. 84-101) i Koll på NO om Kemi och miljö.
 • titta på filmer.
 • diskutera det vi läser och ser på filmer.
 • arbeta med frågor på kapitlet.

 


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback