Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Koll på NO åk 5. Kust och hav-biologi

Västerhaninge Montessoriskola , Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 april 2022

I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och havet.

Inledning

I ämnet biologi får vi träna oss på att använda våra kunskaper till att granska information, göra undersökningar och uttrycka vad vi har lärt oss inom biologi. Vi lär oss begrepp, modeller och teorier som är typiska för biologiämnet och som kan hjälpa oss att beskriva och förklara hur saker hänger ihop, under denna period som handlar om livet i kust och hav.

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Varför haven är viktiga för jorden
 • Hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten
 • Livet under ytan
 • Att kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet
 • Att kunna ge exempel på hur människan påverkar haven

Så här kommer vi att arbeta:

 

 • Faktatexter bl.a. Koll på NO med tillhörande arbetsuppgifter i arbetsbok.
 • Diskussioner och resonemang utifrån vad vi redan vet och fakta

 • Diagnos i slutet av arbetsområde. 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara engagerad i diskussioner och resonemang.
 • Att du använder dig av nya ord och begrepp som hör till arbetsområdet i tal och eller skrift.
 • Skriftlig/muntlig diagnos
 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Kust och hav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback