Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik - Positionssytemet

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Taluppfattning och samband Datalogiskt tänkande Jämna och udda tal Talen 0-100 Talföljder och talmönster

 

Ämne:  Matematik                                                    Tidsperiod: v.16-22

Syfte (Varför?)

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

 

 

Mål (Vad?)

Du kommer att få lära dig:

  • utföra beräkningar i addition och subtraktion med hela tiotal
  • räknesekvenser uppåt och nedåt
  • att förstå och arbeta med olikheter och likheter
  • skilja på udda och jämna tal
  • förstå och använda ental och tiotal
  • tolka räknehändelser

 

Metod (Hur?)

 

Inom detta arbetsområdet kommer vi att...

Vi färdighetstränar i matematikboken Favoritmatematik" .

Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans med andra.

Du deltar aktivt vid genomgångar. Vi samtalar om tillvägagångssätt och olika lösningar. 

Vi jobbar med problemlösning i grupp genom att laborera med konkret material, rita och skriva på mattespråket.

Vi spelar spel och tittar på filmer.

Diagnos, utvärdering och uppföljning sker efter varje kapitel.

 

 

 

 

 

 

            Godtagbara kunskapskrav                       Mer än godtagbara kunskapskrav

Problemlösning: du förstår frågan och kan skriva ett matematiskt uttryck och du skriver svar.

Problemlösning: du förstår frågan och kan skriva ett matematiskt uttryck och du skriver svar samt att du kan skapa en egen problemlösning med hjälp av bild och text.

Du kan skilja på udda och jämna tal 0-20.

Du kan skilja på udda och jämna tal inom talområdet 0-50

Du kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal och ental.

Du kan räkna addition och subtraktion med hela hundratal, tiotal och ental.

Du ska kunna förstå frågan i en textuppgift med stöd. Tolka en räknehändelse, skriva ett matematiskt uttryck och skriva svar.

Du ska kunna förstå frågan i en textuppgift. Tolka en räknehändelse, skriva ett matematiskt uttryck och skriva svar.

 

Utvärdering:

Muntlig utvärdering

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback