Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling

062851 Förskolan Dartanjangs gata 3, Stockholm Bromma · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Förskolans gemensamma tema är Hållbar förskola och här presenteras en övergripande planering för detta arbete.

Syfte

Vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en hållbar framtid handlar bland annat om att bygga underifrån, att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta framtiden. Förskolan har en viktig roll och fantastiska möjligheter att kunna arbeta för en hållbar utveckling. På olika plan kommer vi arbeta med ekologiskasocialakulturella och ekonomiska frågor. Barnen skall ges möjligheter att utveckla kunskaper och erfarenheter om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

 Metod

 

Bilden visar hur vi planerar för att beröra de olika dimensionerna i stora drag. Den här tankekartan ser vi som ett levande dokument.

Vi kommer i våra projekt planera och analysera vår undervisning utifrån dessa dimensioner som är kopplade till hållbar utveckling. Vi kommer skapa planeringar där vi beskriver syfte, metod samt vilka mål vi strävar mot att nå. Dessa planeringar kopplar vi till lärloggarna i Skolplattformen där vi beskriver de lärandeprocesser barnen är inne i. På detta sätt kan ni följa hela processer från planering, till genomförande och slutligen kunskapande.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback