Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Ensemblespel

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Eleverna ska arbeta i halvklassen och ska lära sig att spela en gemensam låt, de får välja låt själva utifrån en lista som läraren har Tillsammans ska de sedan visa upp sina kunskaper med sång, ackordsspel, basspel och slagverk.

Val av låt, sedan ska du träna in så att du kan spela ackord, bas och slagverk till låten. Ni ska också träna på samspel. För varje enskild elev handlar det om att lära sig att spela:

  • ackord på piano/keyboard, gitarr eller ukulele
  • basspel 
  • slagverk, antingen på trumset, handtrummor eller rytminstrument

Uppspel

Hela gruppen gör sitt uppspel tillsammans, man sitter i en ring och efter varje spelomgång flyttar man sig 1 steg, så att man spelar på samma instrument flera gånger.

Efter uppspel ska den enskilda eleven skriva ner hur den egna insatsen har sett ut, vad kan jag som individ göra bättre till nästa gång. Detta görs i formuläret enskild utvärdering. 

Ni kommer sedan få tillgång till era filmer, titta igenom dessa och diskutera hur ni tycker att det låt och gick. Grupputvärderingen gör ni sedan utifrån det ni har diskuterat gemensamt som grupp

Enskild utvärdering

https://bit.ly/2Q5Oru0

 

Grupp utvärdering

https://bit.ly/2DTqsqQ


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Matriser i planeringen
MUSIK Alla kunskapskrav åk 7-9 Stordammen
Uppgifter
Mu - musikframförande
Mu - enskild utvärdering
Mu - grupputvärdering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback