Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Historia 8A , "1800-talet", v 14

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 april 2022

1800-talet: Industrialiseringen, emigrationen och demokratins framväxt. En gång i tiden var de flesta i Sverige fattiga och hade mycket lite att säga till om. Många såg ingen framtid här utan emigrerade till USA. Idag är de flesta rika, åtminstone ur ett globalt perspektiv sett. Ingen svälter, alla har tillgång till sjukvård, utbildning är gratis o.s.v. Vi har rätt att diskutera politik och kritisera dem som har makten (=yttrandefrihet) och kan avsätta våra ledare i val (=allmän och lika rösträtt). Detta kan sammanfattas med orden ”allmän välfärd och demokrati”. Sverige har blivit land dit folk vill flytta. Vad var det som hände?

1.Hur ska vi jobba?

 

 • Högläsning av boken "Mina drömmars stad" skriven av Per Anders Fogelström. Åsa vår bibliotikarie på Eken kommer och introducerar boken och läser högt ett par kapitel.
 • Vi ska göra ett individuellt kreativt släktträd
 • Se på serien "Allt för Sverige", Svt play.
 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Dokumentärer
 • Arbeta med boken och svara på frågor
 • Begreppen tränar vi på i Quizlet.
 • Källkritiska övningar
 • Eventuellt stadsvandring i Henning och Lottens fotspår på Södermalm. 

 

Studiebesök:

Under kulturveckan v 16 ska vi besöka Skansen och få en visning samt ett studiebesök på stadsmuseet med visning om Stockholm och industrialiseringen. 

 

 

2. Du ska kunna besvara de historiska grundfrågorna utifrån innehåll om den generella industrialiseringen, emigrationen och demokratiseringen i Sverige.

 

Vi ska träna på de stora frågorna man ställer i ämnet historia:

 

Vad hände? Varför hände det?(orsaker) Vilka blev konsekvenserna? (Då och idag) 

 

 

3.Det här ska du ha koll på till provet:

 

(Sidhänvisningar nedan är till boken Historia 7-9, Utkik)

 

Del 1 " industriella revolutionen" s 112-123.

 

 • Hur förändrades jordbruket under 1700-talet och vad fick det för konsekvenser? s113
 • Varför startade industrialiseringen just i Storbritannien? (Kapital, Råvaror, Arbetskraft, uppfinningar, marknad) s 114-116
 • På vilket sätt har industrialiseringen förändrat världen? (Befolkningsökning, Urbanisering, Klassamhället, global uppvärmning) s 117-119
 • Se den bra sammanfattningen om vad, orsaker och konsekvenser på s 122. 
 • Frågorna s 125. 

 

Del 2 "Sverige- Från bondeland till industriland s 192-211

 

 • Varför får vi en folkökning i Sverige under 1800-talet? s 193
 • Hur förändrades jordbruket i Sverige och vad gav det för konsekvenser? Laga skifte, urbanisering, Norrlands kolonisering, emigration till USA. s194-196.
 • Vilka olika industrier utvecklades i Sverige under Sveriges industrialisering. Textil, skog, verksdag, järn- och stål. Du ska kunna redogöra för innehållet i stora drag texten på s 197-200.
 • Industriarbetarliv: Hur var det att arbeta och leva i staden för människor (män/kvinnor/barn)? s 201-204.
 • Vad menas med allmän värnplikt och vad innebar det under denna tid? s 204.
 • Hur utvecklades kärlek och sammanboende för människor i Sverige under 1800-talet? s 204.
 • Hur var arbetsförhållandena i fabrikerna under 1800-talet och vad gav de för konsekvenser? s 204-205.
 • Hur växte demokratin i Sverige fram? Genom: Folkrörelserna t. ex kvinnorörelsen/arbetarrörelsen, politiska partier s 206-209. 
 • Se sammanfattningen om Sveriges industrialisering s 210. 
 • Frågornas 211. 

Del 3: Källkritik s 1-17

 

 • Vad menas med källkritik s 10-11.
 • Olika typer av källor s 10-11.
 • Historia handlar om förändring och kontinuitet (Sådant som inte förändras) s 12.
 • Historiebruk (Att använda historia i olika syfte)s. 12-13.
 • De fyra källkritiska frågorna BÄTT: Är källan Beroende, är källan Äkta?, från samma Tid? Hur ser källans Tendens ut? s16.

 

 

4.Alternativa texter på nätet: 

 

So-rummet.se, under ”Det långa 1800-talet” Sverige under 1800-taletDemokratins genombrott när Sverige fick allmän och lika rösträtt

 

5.Filmer 

 

https://urplay.se/program/219633-historia-forklarad-industriella-revolutionen

 

https://urplay.se/program/219629-historia-forklarad-sveriges-demokratisering

 

 

(Svenskt näringsliv): När Sverige blev rikt, del 1När Sverige blev rikt, del 2  

 

UR Play "Industriella revolutionen förklarad" 18minUR Play "Sveriges demokratisering förklarad" 20min

 

Kvinnornas historia - Myndig och rösträtt (1800-1900) (4 min)

 

Industrialisering till demokrati - Sverige 1900-1920 (16 min)

 

Riksdagen.se Firademokratin.riksdagen.se (film 3min, tidslinje m.m.)

 

Binogi: https://www.binogi.se/

 

 

 

 

 

 

    

5. Begrepp

 

Quizlet https://quizlet.com/Bige1973

 

 

 

Extra Filmtips:

urplay.se

Max 1800-tal

(revolutionernas århundrade, uppfinningarnas århundrade, emigrationens århundrade…)

 

Andra källor du kan ha nytta av.

historia2.se (Sveriges moderna historia). http://www.historia2.se/historia123/?p=688

stockholmskallan.se (demokratisering)https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/demokratisering/

scb.se (massutvandringen till Amerika) https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning/

riksdagen.se (riksdagens historia) http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/

 

 

 

 

  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter