Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Compac Living

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Det finns många som bor på en mycket liten yta. Ni ska nu skapa ett boende där man får in allt som man behöver.

Ni kommer att bygga upp er modell i en skokartong. Det ska vara med flera rörliga delar i er modell. 

Vi kommer att titta närmare på pop-up-teknik och möbler som kan "transformeras" så de får plats på liten yta. Ni ska också fundera på hållbar energi till ert boende. 

Ni kommer att jobba i team där ni ska dela upp uppdragen mellan er. Alla skriver var sin teknisk rapport och lämnar in på här på Unikum. 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Teknisk rapport "Compac Living"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback