Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Grekiska mytologin

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 april 2022

I detta tema får du lära dig om grekisk mytologin. Du kommer att få läsa, skriva, förklara, diskutera. Vi kommer att använda cirkelmodellen som utgångspunkt.

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer under temats gång gå igenom.

 • Du kommer att gå igenom om trojanska kriget och odysseus
 • Du kommer att gå igenom olika gudarna 
 • Du kommer att jobba med faktatexter, läsförståelse, lucktexter, skriva egna texter.

Vad ska du lära dig?

 • Efter temat ska du kunna återberätta någon del av den grekiska mytologin 
 • Du ska kunna berätta vad en myt är.

Hur ska vi arbeta med detta tema?

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar
 • läsa om myter och berättelser
 • samtala, förklara och beskriva
 • låta kreativiteten flöda kring något skapande
 • titta på olika filmer 
 • lära oss begrepp som inkluderar temat
 • läsa och skriva texter
 • arbeta EPA
 • arbeta kooperativt
 • spela spel

Hur ska du visa att du har lärt dig?

 • genom att delta aktivt på lektionerna
 • genom att delta i diskussioner och aktiviteter
 • genom att dokumentera ditt arbete skriftligt och med bilder.

Tidsåtgång

 • 4 veckor

Läroplanskopplingar

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback