Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

_ Jämförelse

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Kommande 4 veckor vi kommer att läsa och skriva olika texter med fokus på berättelse och beskrivande text utifrån elevens intresse. Genom att skriva och jämföra modersmålets ordklasser ,meningar och korta texter med svenska vi ska utvecklar förståelsen för språkens uppbyggnad.

 Innehåll

Vi kommer att jobba med berättelse  genom att läsa, ställa frågor, återberätta och skriva. I berättelse vi fokusera på händelser och knyta till elevernas egna erfarenhet ( "röd tråd, vad händer, hur huvudpersoner gjort eller reagerat, känt, varför, hur skulle du göra, känner dig i samma situation osv?)

 

Vi ska jobba också med bilder ,enstaka bilder och bild berättelse och berätta, rita och skriva vad händer då hur du kände dig och varför.(Åk 1-3).

Alla elever jobbar ur ett  jämförande perspektiv på olika sätt:

- arbeta med bokstäver och ljud i jämförelse med svenska. (Åk 1)

- jämförelser med språkens struktur: ljud, ordföljd, betoningar .(ÅK 2,3)

- likheter och skillnader mellan språkens användning  (åk1-3)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
ML Att skriva (åk 1-6)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback