Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit matematik 2B

Bie skola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 15 april 2022

Under våren arbetar vi med Favorit matematik och Mera Favorit matematik 2B. Sally och Kurre tar med oss på nya äventyr och vi lär oss genom gemensamt lärande, filmer, genomgångar och eget arbete.

 

 Vad vi ska lära oss:

     Multiplikation och problemlösning

 • Multiplikation med 3 och 4

 • Strategier för problemlösning

    Taluppfattning och huvudräkning

 • Talen 0-1000

 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal

 • Tal i olika kulturer genom historien

 • Att jämföra och storleksordna tal

 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100

 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0-1000

    Geometri

 • Namnen på olika geometriska former

 • Olika geometriska formers egenskaper 

 • Jämföra och sortera olika geometriska former

 

    Hur ska jag visa vad jag kan?

 • Genom att vara delaktig på genomgångarna, i laborativa övningar och arbeta med uppgifter från matteboken.
 • Muntlig återkoppling på diagnoser och under lektionstid
 • Diagnoser 

     Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Kooperativ lärande
 • Öva i matematikboken
 • Eget arbete

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matematik VT åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback