Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Hemortens historia

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 april 2022

Vi jobbar med Linköpings historia. Hur var det att bo och leva här i Linköping för ca 100 år sedan?

Vad vi ska arbeta med

Vi ska jobba med hemortens historia (alltså Linköpings historia) tiden för ca 100 år sedan.

Vi jobbar för att du ska nå följande kunskapskrav: 

 • Du deltar aktivt i att undersöka Linköpings historia.
 • Du kan ge exempel på hur människor levde i Linköping för ca 100 år sedan.
 • Du kan ge exempel på hur kristendomen påverkade hur människor levde i Linköping för 100 år sedan, till exempel hur kristendomen påverkade barn som gick i skolan här.
 • Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och livet nu.
 • Du kan använda tidsbegrepp och tidslinjer för att prata om historia.

 

Hur vi ska arbeta

 • Du kommer att få ta del av barnlitteratur, filmklipp, sånger och PowerPoint-genomgångar som handlar om livet förr i tiden och om Linköpings historia.
 • Vi analyserar och samtalar om ovanstående för att jämföra nutid med dåtid.
 • Vi tittar på och undersöker byggnader och föremål från förr i tiden, t.ex. från området Gamla Linköping. 
 •  Vi jobbar aktivt med tidsbegrepp i ämnet historia och repeterar hur tidslinjer kan användas för att ange händelser i tid.

 

Tidsram

Vi jobbar med detta under veckorna 16-20. 

 

Hur vi ska bedöma kunskapskraven

Det handlar till stor del om att visa att man deltar aktivt på lektionerna:

 • Du ska ta till dig information genom att aktivt titta/lyssna på genomgångar, filmklipp och barnlitteratur som handlar om detta.
 • Du är delaktig när vi analyserar, jämför och sammanfattar om vad vi lärt oss utifrån ovanstående.

I slutet av arbetsområdet kommer ett mindre enskilt test där du skriftligt och/eller bildligt har chansen att visa vad du lärt dig om hemortens historia och att du kan jämföra livet förr med livet nu. Både detta och ovanstående punkter används för att bedöma kunskapskraven.

 


Läroplanskopplingar

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen
Hemortens historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback