Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Engelska 8A - VT 2022

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 april 2022

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - formulera sig och kommunicera i tal och skrift - använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Planeringens koppling till läroplanen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • ord och uttryck
 • grammatiska strukturer
 • uttal och intonation
 • språkliga strategier
 • fakta om USA

 

Fokus under höstterminen:

- The USA
- Love

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • läsa olika typer av texter 
 • skriva berättelser, sammanfattningar och recensioner
 • grammatiska övningar
 • övningar med ord och uttryck
 • hörövningar
 • muntliga övningar 
 • se film (About a boy)

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

 • Hörförståelsetest
 • Läsförståelsetest
 • Skriftliga uppgifter
 • Muntliga uppgifter

Följande kommer att bedömas:

Se matris!


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Lgr 11 – Engelska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback