Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6 - 9

Skapa djup med valörer

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Eleverna målar ett monokromt landskap och lär sig skapa djup med hjälp av valörer.

Att göra:

1. Lyssna på genomgången och se instruktionsfilmen om uppgiften.

https://www.youtube.com/watch?v=nFBZk33l0JQ&feature=emb_logo

2. Följ instruktionen på hemsidan och skapa ett monokromt landskap med djup.

https://arteascuola.com/2021/09/small-value-scale-landscapes-with-video-tutorial/

3. Skicka in en bra bild på ditt färdiga konstverk i Teams.

Bedömning:

Arbetet bedöms efter hur väl eleven blandat till olika nyanser för att skapa väl genomtänkta övergångar som ger känslan av djup i bilden, hur noggrann eleven arbetat samt hur kreativt eleven tänkt kring motivet i förgrunden.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter