Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering ryska v.16-21 åk 4-6

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 april 2022

Under dessa veckor kommer vi att lära oss att särskilja ordklasser.

LÄSA

● Läsa en lätt text och samtala om innehållet

● Finna information i en text

● Särskilja olika ordklasser (substantiv, verb, adjektiv).

● Grammatiska grunden för meningar.

SKRIVA

● Skriva en sammanfattning av en enkel bok

● Lite mer om stavning

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA

● Uttrycka egen åsikt, använda inledande ord

● Läsa varandras texter och kommentera

 GRAMMATIK

● Inledande ord

● Verb : infinitiv.

● Verb : tempus.

● Verb: 1:a pers., 2:a pers., 3:a pers.

 

SVERIGE OCH HEMLANDET

 Diskussion : Varför behöver jag mitt modersmål?

 

Konkretiserade mål för eleven

Eleven visar sin kunskap genom att skriva olika ordklasser korrekt.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback