Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Matens kemi PULS NO 5

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 16 april 2022

Allt omkring oss är uppbyggt av olika ämnen. Kemi handlar om dessa ämnen. I vår vardag kommer vi ofta i kontakt med kemi t ex när vi städar, lagar mat hemma i köket eller äter våra måltider varje dag. För att vi ska må bra så är det viktigt att veta vad maten måste innehålla. Därför ska vi studera matens innehåll och läsa vad den behövs till i kroppen men också träna på att hitta fakta och använda den till att t.ex ta ställning och argumentera.

Undervisning och arbetsformer

 Kemi:

Du kommer att få lära dig genom att:

* använda dina kunskaper för att planera en måltid som är bra både ur närings- och miljösynpunkt.

* vara delaktig i gemensamma genomgångar. 

* titta på film.

* läsa i Puls NO 5 sidorna 96-103

* Arbetsbok NO 5 sidorna 43-45

 

Konkretisering av mål

 Kemi

Du ska känna till:

* Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan och kunna ge exempel på vad som händer i kroppen vid någon näringsbrist.

* Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

* ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet ( t ex proteiner, kolhydrater, fetter)

* ha kännedom om maten och miljön och några olika miljömärkningar.

 

Bedömning

- Hur du kan välja och motivera valen i "Min bästa måltid".

- Liten kunskapskoll. 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback