Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Favorit matematik åk 7 Kapitel 6 Symmetri och koordinatsystem

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 april 2022

I det här kapitlet får du lära dig klassificering av trianglar och månghörningar, vinkelsumman av trianglar och fyrhörningar samt hur ett koordinatsystem är uppbyggt.

Kunskaper att uppnå

Du kommer arbeta med följande moment:

  • klassificera månghörningar
  • triangelns grundläggande begrepp och samband
  • mäta vinklar
  • rita trianglar

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar
Paruppgifter
Problemlösning
Individuellt arbete i matteboken eller online
Videoklipp

Begrepp

Polygon
Spets-, rät-, trubbvinklig triangel,
Oliksidig, liksidig, likbent triangel,
vinkelsumma, parallelltrapets, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat
x-axel, y-axel, origo
kongruens, symmetri

 

Bedömning

  • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
  • Hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvalitet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
  • Skriftligt prov

 


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Test kapitel 6 Symmetri och koordinatsystem